Fyra kollegor som samtalar och tar kaffe i ett personalrum på konto

Våld i nära relation - agera som chef eller kollega

Mänskliga rättigheter är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. De innebär alltså att du har rätt att uttrycka dina åsikter och få dem respekterade, även om din partner eller familj inte håller med dig. Att utsättas för våld av någon i en nära relation eller att leva under hedersförtryck är en kränkning av dina mänskliga rättigheter.

Både den fysiska och psykiska hälsan påverkas hos personer som har erfarenhet av våld. Sjukfrånvaron ökar med 20 procent för både kvinnor och män som har utsatts för våld i nära relation. Lönen minskar med 25 procent för kvinnor och 14 procent för män.  Dessa konsekvenser uppstår medan våldet pågår men kan också fortsätta i flera år efter det att våldet har upphört.  

Den här kursen sätter fokus på hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen. Du får lära dig hur du kan medverka till att förebygga och upptäcka våld.

Nedan finner du fyra ingångar till kursen. Välj den inriktning som passar din roll: chef eller kollega. Om du är gruppledare och ska lotsa en grupp genom kursen finns särskilda versioner för det med tillhörande handledningar. 

Lycka till! 

Fyra kollegor samlade runt en kaffeautomat i ett personalrum i kontorsmiljö
Tid 1-2 timmar

För dig som chef

Kunskap, verktyg och fördjupande regelverk för hur du som chef kan hantera frågor som rör våld i nära relationer kopplat till arbetsplatsen.

Fyra kollegor som samtalar och tar kaffe i ett personalrum på konto
Tid 2-4 timmar

För chefer i grupp

För chefer som i grupp vill få kunskap, verktyg och regelverk för att hantera frågor som rör våld i nära relationer kopplat till arbetsplatsen.

Tid 1-2 timmar

För dig som kollega

Kunskap och verktyg för att upptäcka och agera om någon på arbetsplatsen har erfarenhet av våld i en nära relation.

Fyra kollegor som samtalar och tar kaffe i ett personalrum på konto
Tid 2-4 timmar

För kollegor i grupp

För kollegor som i grupp vill få kunskap och verktyg för att upptäcka och agera om någon på arbetsplatsen har erfarenhet av våld i nära relation.