Fyra kollegor som samtalar och tar kaffe i ett personalrum på konto

Agera mot våld i nära relationer

Syftet med den här utbildningen är att ge dig kunskap om hur våld i nära relationer kan upptäckas och hanteras på arbetsplatsen. Du får lära dig hur du i din chefsroll kan och bör agera om du tror att en medarbetare är utsatt, eller utsätter andra, du får konkreta verktyg samt träna på att hantera olika situationer.

Berättelserna du möter i denna utbildning är baserade på verkliga händelser.
Miljöer, röster och fotografier i berättelserna har dock inget samband med de faktiska händelserna eller personerna.

Vem som helst, oavsett kön, kan vara utsatt eller utövare. I vissa exempel benämner vi för tydlighetens skull den utsatta som kvinna och utövaren som man, då detta är det mest förekommande när det gäller våld i nära relationer.

Vi har valt att samla alla källor och referenser sist i utbildningen.

Utbildning av

Jämställdhetsmyndigheten

Kort om utbildningen

Kunskap, verktyg och fördjupande regelverk för hur du som chef kan hantera frågor som rör våld i nära relationer kopplat till arbetsplatsen.

Kapitel

0 kapitel

Sidor

0 sidor

Tid

1-2 timmar