Tillgänglighet på denna webbplats

Jämställdhetsmyndigheten står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här plattformen för webbutbildningar lanserades i mars 2021, och den har utvecklats på ett sätt som ska göra den tillgänglig för alla.

Om du ändå upptäcker brister önskar vi att du rapporterar dem till oss så att vi kan åtgärda problemen. Mejla då webb@jamstalldhetsmyndigheten.se. Ange att det gäller just webbutbildningarna.

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Vi planerar att löpande genomföra tillgänglighetstester av denna webbplats. Om vi upptäcker brister så kommer vi att lista dem på den här sidan tills de är åtgärdade.