Fyra kollegor som samtalar och tar kaffe i ett personalrum på konto

Gå webbkursen som grupp

Det här är gruppspåret för chefer. Det är en version av webbkursen som är anpassad för grupper att genomföra tillsammans där ni alla ser på en och samma skärm eller duk. Du som använder den här versionen tar rollen som gruppledare, och leder gruppen igenom kursen med hjälp av den tillhörande handledningen.

Du behöver inte ha djupa kunskaper eller vana av att undervisa i ämnet, men du ska ha genomfört webbkursen Våld i nära relation – agera som chef eller kollega – För dig som chef. Det är också viktigt att du på förhand går igenom både handledningen och det här  gruppspåret för att kunna lotsa din grupp genom kursen på ett smidigt sätt, och vara förberedd på situationer som kan uppstå i samtal om svåra ämnen.

Gruppen ska bestå av personer som har rollen som chef. Syftet med kursen är att de ska få kunskap om hur våld i nära relationer kan upptäckas och hanteras på arbetsplatsen. De får lära sig hur de i sin chefsroll kan och bör agera om de tror att en medarbetare är utsatt, eller utsätter andra. De får konkreta verktyg och praktisk träning i att hantera olika situationer.

Inget kursintyg utfärdas i slutet av gruppspåret.

 

 

Utbildning av

Jämställdhetsmyndigheten

Kort om utbildningen

För chefer som i grupp vill få kunskap, verktyg och regelverk för att hantera frågor som rör våld i nära relationer kopplat till arbetsplatsen.

Kapitel

0 kapitel

Sidor

0 sidor

Tid

2-4 timmar

Hämta handledningen

För att genomföra kursen behöver du följa handledningen. Den hjälper dig som gruppledare med struktur, och här finns också delar av kursens innehåll. Skriv gärna ut den.