Fyra kollegor som samtalar och tar kaffe i ett personalrum på konto

Gå webbkursen som grupp

Det här är gruppspåret för kollegor/medarbetare. Det är en version av webbkursen som är anpassad för grupper att genomföra tillsammans där ni alla ser på en och samma skärm eller filmduk. Du som använder den här versionen tar rollen som gruppledare, och leder gruppen igenom kursen med hjälp av en handledning. Stora delar av kursinnehållet finns i handledningen, och det är därför helt nödvändigt att utgå från den.

Du behöver inte ha djupa kunskaper eller vana av att undervisa i ämnet, men du ska ha genomfört den individuella webbkursen Våld i nära relation – agera som chef eller kollega – För dig som kollega. Det är också viktigt att du på förhand går igenom både handledningen och det här  gruppspåret för att kunna lotsa din grupp genom kursen på ett smidigt sätt, och vara förberedd på situationer som kan uppstå i samtal om svåra ämnen.

Du avgör själv hur stor eller liten gruppen ska vara. Gruppen ska bestå av medarbetare. För deltagare i chefsposition finns en annan webbkurs. Syftet med den här kursen är att deltagarna ska få kunskap om hur våld i nära relationer kan upptäckas och hanteras på arbetsplatsen. De får lära sig hur de som kollegor kan agera om de tror att någon är utsatt, eller utsätter andra, och vilket stöd de själva kan förvänta sig av sin arbetsgivare.

Inget kursintyg utfärdas i slutet av gruppspåret.

 

 

Utbildning av

Jämställdhetsmyndigheten

Kort om utbildningen

För kollegor som i grupp vill få kunskap och verktyg för att upptäcka och agera om någon på arbetsplatsen har erfarenhet av våld i nära relation.

Kapitel

0 kapitel

Sidor

0 sidor

Tid

2-4 timmar

Hämta handledningen

För att genomföra kursen behöver du följa handledningen. Den hjälper dig som gruppledare med struktur, och här finns också delar av kursens innehåll. Skriv gärna ut den.