Bilden visar en unga man som står på ett torg framför ett stort hus och en tunnelbaneskylt.

Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

Den här utbildningen ger en introduktion till vad sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel är. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott. 

Med ökad kunskap blir du bättre på att uppmärksamma personer som riskerar att utnyttjas eller som kan komma att utnyttja andra. Du får också ökad förståelse för vad som är viktigt att tänka på i bemötande, och hur du kan agera. Utbildningen kan också ge dig som arbetar på strategisk nivå en grundläggande förståelse för ämnesområdet.

Utbildningen är indelad i fem kapitel, som innehåller text, film och ljudreportage. Du kan hoppa fram och tillbaka i utbildningen och välja de delar som är mest relevanta för dig.

Den här kursen avslutas inte med ett certifikat eller intyg. För en certifiering hade du behövt genomgå och klara av varje avsnitt i rätt ordning. Vi har i stället gett dig möjlighet att välja att ta del av utvalda avsnitt eller gå igenom den i en annan ordning även om det finns en röd tråd i det upplägg vi presenterar.

Utbildning av

Jämställdhetsmyndigheten

Kort om utbildningen

En grundläggande introduktion för yrkesverksamma.

Kapitel

0 kapitel

Sidor

0 sidor

Tid

2-4 timmar