Bilden visar en förälder med sitt barn i barnstol på cykel, utomhusmiljö.

Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter

Den här utbildningen ger en första orientering i vad jämställdhetsintegrering är. Den visar också hur jämställdhetsintegrering kan förbättra kvaliteten i det arbete som varje dag sker på myndigheter, i regioner och kommuner.

Kursen kastar ljus på offentlig sektors ansvar, men också möjlighet att bidra till ett mer jämställt samhälle. Du får exempel på vad jämställdhetsintegrering kan handla om, en introduktion till politiken som jämställdhetsintegrering ska bidra till, samt en avslutande inblick i hur jämställdhetsarbete bedrivs på två av landets myndigheter.

Kursen är ungefär en timme lång. Vill du inte gå hela kursen på en gång kan du lämna den och ta vid där du slutade nästa gång.

Utbildning av

Jämställdhetsmyndigheten

Kort om utbildningen

En kurs på grundläggande nivå om jämställdhetsintegrering.

Kapitel

0 kapitel

Sidor

0 sidor

Tid

1-2 timmar

Utbildningens innehåll

Kursen är uppdelad i 12 kapitel. Vi rekommenderar dig att genomgå utbildningen från början till slut, men det är möjligt att hoppa över kapitel eller göra dem i en annan ordning. Du kan hela tiden se hur långt du har kommit och vad du har kvar genom att klicka på ”Se kursens alla delar” längst ner på varje sida. När du påbörjat utbildningen går det att klicka på avsnitten i denna meny.

Kursen avslutas inte med ett certifikat eller intyg. För en certifiering hade du behövt genomgå och klara av varje avsnitt i rätt ordning i ett inloggat läge. Vi har i stället valt att göra den öppen så att du snabbt kan komma igång, du kan välja att ta del av utvalda avsnitt eller gå igenom den i en annan ordning även om det finns en röd tråd i det upplägg vi presenterar.