Vanliga frågor och svar

Är inte din fråga med? Skicka den då till utbildning@jamstalldhetsmyndigheten.se

Se alla våra utbildningar

Jämställdhetsmyndigheten har till uppgift att erbjuda kvalitetssäkrad kunskap, då ökad kunskap är ett av flera steg på vägen mot de jämställdhetspolitiska målen. Genom kunskap kan vi belysa och åtgärda problem och brister, och höja kvaliteten på jämställdhetsarbetet.