En hand som stoppar tre led av dominobrickor från att falla

Våld kan förebyggas

Den här kursen förklarar vad våld är och vad som kan minska våldet, och den ger inspiration till dig och din verksamhet för att genomföra förebyggande insatser. 

Kursen handlar om våldsförebyggande arbete som i första hand syftar till att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, men forskningen visar att arbetet även kan ha effekt på många andra former av våld. Den riktar sig till dig som oavsett roll i din organisation vill skapa förutsättningar för ett långsiktigt, systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete. Att ledningen fattar beslut, visar stöd och intresse och efterfrågar resultat, är som i allt utvecklingsarbete viktigt.

Målet är att du ska få kunskap om vad ett våldsförebyggande arbete är genom att:

  • Kunna känna igen och definiera olika typer av våld.
  • Få kunskap om kopplingen mellan  könsnormer och våld.
  • Få en ökad förståelse för vikten av samverkan.
  • Få en inblick i hur arbetet kan organiseras och genomföras.

I första hand är kursen upplagd för att genomföras enskilt, men den innehåller många reflektionsfrågor som syftar till att omsätta kunskapen till situationen i din egen verksamhet. Det är därför värdefullt att du tar dig tiden att reflektera, och ett tips är att diskutera frågorna med en kollega. Vi rekommenderar att många i samma verksamhet genomgår utbildningen.

Kursens innehåll bygger på innehållet i handboken Inget att vänta på.

Utbildning av

Jämställdhetsmyndigheten

Kort om utbildningen

En kurs för dig som vill få kunskap om hur ett förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor kan bedrivas och utvecklas. Du lär dig hur arbetet kan planeras och genomföras i fem steg.

Kapitel

0 kapitel

Sidor

0 sidor

Tid

1-2 timmar

Kursens innehåll

Du kan hela tiden se hur långt du har kommit och vad du har kvar genom att klicka på ”Se kursens alla delar” längst ner på varje sida. Eftersom du genomför kursen när du loggat in på ditt användarkonto kan du ta paus när som helst, och fortsätta på samma eller en annan dator/telefon/surfplatta vid ett annat tillfälle. Systemet har koll på hur långt du har kommit.

Efter avslutad kurs kan du ladda ner ett kursintyg.